Hemoroidal Hastalık (Basur)

hemoroidal basur

Hemoroidler anal kanal içinde normalde bulunan ve dışkı kontrolünde belli bir rolü olan damarsal yapılardır. Bu yapıların şeklinin ve işlevinin bozulması ile ortaya çıkan duruma hemoroidal hastalık adı verilmektedir. İç hemoroidal hastalık veya dış hemoroidal hastalık olarak ayrılır. Uzun süre ayakta durulan işlerde çalışma, aşırı ıkınma, uzun süreli kabızlık, tuvalette uzun sureli oturma ve karın içi basıncını artıran sebepler (örneğin gebelik) bu hastalığın oluşma sebeplerinden en sık görülenleridir. En sık bulguları makatta ele gelen şişlik, büyük tuvalet esnasında kanama ve ağrıdır.

Hastalığın 4 evresi mevcuttur. Birinci ve İkinci evre hastalıkta genelde Medikal Tedavi veya Band Ligasyon veya İnfrared Koagülasyon – Skleroterapi uygulanırken, üçüncü ve dördüncü evrede hemoroidal hastalığın tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavide en sık uygulanan yöntem Milligan Morgan yöntemidir.

Ayrıca ileri evre hastalıkta Longo yöntemi (Stapler Hemoroidopeksi) adı verilen özel bir alet yardımıyla yapılan cerrahi yöntem de mevcuttur.

İlgili Yazılar