facebook   twitter   pinterest   instagram 
DANIŞMA HATTI: 0 (212) 809 10 34

laboratuvar-lilyum

Biyokimya

 • Açlık Kan Şekeri (AKŞ)
 • Tokluk Kan Şekeri
 • Hemoglobin AIC (HbA1C)
 • Glukoz Tolerans Test, OGTT, 50 gr.
 • Glukoz Tolerans Test, OGTT, 75 gr.
 • Glukoz Tolerans Test, OGTT, 100 gr.
 • BUN (Kan üre azotu)
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • Albumin
 • Total Protein (serum)
 • Protein elektroforezi
 • Bilirubin (Total)
 • Bilirubin (Direkt)
 • Kolesterol (Total)
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • SGOT Aspartat transaminaz (AST)
 • SGPT Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Alkalen fosfataz
 • Amilaz
 • Lipaz
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)
 • Kreatin kinaz (CK)
 • Kardiyak Panel (Troponin I + CK – MB + Myoglobulin)
 • Sodyum (Na)
 • Potasyum (K)
 • Klor (Cl)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Kalsiyum (İyonize)
 • Fosfor
 • Magnezyum (Mg)
 • Alfa-1 antitripsin
 • Beta-2 mikroglobulin
 • Haptoglobulin
 • 1,25 Dihidroksi Vitamin D (Vitamin D3)
 • 25-Hidroksi Vitamin D (25-OH)

Mikrobiyoloji

 • Tüberküloz kültürü (Löwenstein)
 • Tüberküloz kültürü (BACTEC)
 • Boğaz kültürü
 • Gaita kültürü
 • Yara kültürü
 • Balgam kültürü
 • Burun kültürü
 • Mantar kültürü
 • Streptokok grup tayini
 • Kültür antibiyogram
 • Spermiyogram
 • Vajen kültürü
 • PAP smear

Hormonlar

 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH
 • Total T3 (TT3)
 • Total T4 (TT4)
 • Anti TPO
 • Anti tiroglobulin antikor (Anti TG)
 • Tiroglobulin
 • TSH reseptör antikoru (TRAb)
 • FSH
 • LH (Lüteinizan Hormon)
 • Estradiol (E2)
 • Estriol (E3)
 • Prolaktin
 • Makrıprolaktin
 • Dehidroepiandrosteron süflat (DHEA – SO4)
 • Androstenedion
 • Progesteron
 • 17-OH progesteron
 • ACTH
 • Kortizol
 • İnsülin
 • C peptit
 • Büyüme hormonu – GH
 • Parathormon (PTH)
 • Kalsitonin
 • Antidiüretik Hormon (ADH=Vazopressin)
 • Beta-hCG
 • Aldosteron
 • Testesteron, serbest
 • Testesteron, total
 • Üçlü test (E3-HCG-AFP)
 • İkili Test (PAPP-A,Beta-HCG)
 • Homosistein

Hematoloji

 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Periferik kan yayması
 • Kanama zamanı
 • Pıhtılaşma zamanı
 • PT (Protrombin zamanı)
 • aPTT (Aktive parsiyel tromboplastin zamanı)
 • Sedimantasyon
 • Fibrinojen
 • Demir (Fe)
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Hemoglobin Elektroforezi
 • Ferritin
 • Vitamin B12
 • Folik Asit (Folat)
 • Direkt coombs testi
 • İndirekt coombs testi
 • Kan Grubu (ABO ve Rh) tayini

 

Seroloji – İmmünoloji

 • Anti-HAV IgG
 • Anti-HAV Igm
 • Anti-HBc IgC
 • Anti-HBc IgM
 • Anti-HBe
 • Anti HBs (Card Test)
 • Anti-HCV (Card Test)
 • Anti HIV 1-2 (Card Test)
 • HbeAg (Elisa)
 • HbsAg (Card Test)
 • IgA
 • IgG
 • IgE
 • IgM
 • IgD
 • Anti insülin antikor
 • Adacık hücre antikoru
 • Anti-GAD antikoru
 • Anti endomisyum antikor (EMA) IgA
 • Anti endomisyum antikor (EMA)IgG
 • Anti Gliadin Ig G
 • Anti Gliadin Ig M
 • Antinötrofil sitoplazmik antikor profil (ANCA)
 • Anti-LKM 1 antikoru (Anti Liver kidney mikrozomal 1 antibody)     
 • Anti mitokondriyal antikor (AMA)
 • Anti Nükleer Antikor (ANA)
 • ENA Profili (Ekstakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor)
 • HLA B27
 • HLA B5
 • ASO (Lateks aglütinasyon)
 • CRP (Lateks)
 • Mikro CRP
 • Romatoid Faktör (RF)
 • Anti ds DNA (çift sarmal antikoru)
 • Anti kardiyolipin Ig G (ACA – Ig G)
 • Anti kardiyolipin Ig M (ACA – Ig M)
 • Grubel-Widal (Salmonella tüp aglütinasyonu)
 • Wright testi (Brucella tüp metod)
 • VDRL – RPR
 • Kist Hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
 • Anti Toxoplasma IgG
 • Anti Toxoplasma IgM
 • Anti Rubella Ig G
 • Anti Rubella Ig M
 • Herpes simplex Tip 1 IgG (HSV)
 • Herpes simplex Tip 1 IgM (HSV)
 • Herpes simplex Tip 2 IgG (HSV)
 • Herpes simplex Tip 2 IgM (HSV)

Tümör Marketleri

 • CA-125
 • CA-15-3
 • CA-19-9
 • CA-72-4
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Alfa-feto protein (AFP)
 • Prostatik asit fosfataz (PAP)
 • Prostat spesifik antijen, Total (PSA)
 • Serbest PSA

Gaita Testleri

 • Gaita mikroskopisi
 • Gaita kültürü
 • Gaita parazit (amib-giardia)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Rotavirüs antijeni (gaitada)
 • Gaitada sindirim durumu

İdrar Testleri

 • İdrar Tetkiki (TİT)
 • Protein (İdrar)
 • Mikroalbümin (idrarda)
 • Kreatinin klerens testi
 • Plano test (hCG testi) – (İdrarda gebelik testi)
 • Kortizol, serbest
 • Kalsiyum (idrar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lilyum footer1

© 2016 Özel Lilyum Tıp Merkezi - Tüm Hakları Saklıdır
Bu sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis ve tedavide kullanılamaz.
facebook   twitter   pinterest   instagram