facebook   twitter   pinterest   instagram 
DANIŞMA HATTI: 0 (212) 809 10 34
 Op. Dr. Faik Gökhan Murat AKDAĞ - Genel Cerrahi
 

murat-akdag 2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Doğum Yeri - Tarihi:
   26.08.1968 – Malatya
  Mezun Olduğu Tıp Fakültesi:
   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985 – 1991
  İhtisas Yeri ve Yılı:
   SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi 1994 – 1998
  Yabancı Dil:
   İngilizce
  Mesleki Özellikler:
  Tiroid cerrahisi özel ilgi alanıdır. Binin üstünde vaka serisi mevcuttur.
  Bu konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası alanda pek çok makale ve bildirisi mevcuttur.
  Bunun dışında Laparoskopik kolesistektomi,fıtıkları, kıl dönmesi ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar mevcuttur.

  Proktoloji ile ilgili olarak özellikle hemoroidlerde etkin bir cerrahi yöntem olan Longo Stapler Hemoroidektomi tekniğini uzun yıllardan beri son derece memnun edici oranlarda hastalarına uygulamaktadır.

  8.000'in üzerinde cerrahi sünnet deneyimi vardır.
  Çalıştığı Kurumlar:
  Özel Lilyum Tıp Merkezi, 2015
  Özel Esencan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, 2003 – 2015
  SSK Bezm-i alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, 2001 – 2007
  SSK Kırklareli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, 1998 – 1999
  SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, 1994 – 1998
  Beyoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 1992 – 1994
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985 – 1991
  Dernek Üyelikleri ve Akademik Bağlantılar:
  Türk Cerrahi Derneği
  Ulusal Cerrahi ve Travma Derneği
   Diğer Bilgiler:

  A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1. Alimoglu O, Sahin M, Akdağ M. “Torsion of a wandering spleen presenting with acute abdomen: a case report”. Acta Chir Belg, 104, 221-223, (2004).
  A2. Alimoglu O, Akdağ M, Sahin M, Korkut C, Okan I, Kurtulmus N. “Comparison of surgical techniques for treatment of benign toxic multinodular goiter”. World J Surg,2005, 29, 921-4, (2005).
  A3. Alimoğlu O, Akdağ M, Kaya B, Eryılmaz R, Okan Đ, Coskun A, Sahin M.”Recurrent laryngeal nevre palsy after thyroid surgery”, Int Surg, 93, 257-60, 2008.
  A4. Alimoğlu O, Okan İ, Ozkan OV, Bas G, Korkut C, Akdağ M, Sahin M. Hypocalcemia after thyroid surgery: an analysis of 372 patients undergoing thyroidectomy.
Endocrinologist (baskıda)

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  B1. Alimoğlu O, Ozkan OV, Sahin M, Akcakaya A, Eryılmaz R, Akdağ M. “Antibiotic prophylaxis can not reduce low infecion rate in elective laparoscopic cholecystectomy”.
11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterogists ,Creete-Greece, November 1-4, 2001.
  B2. Eryilmaz R, Sahin M, Turan A, Akdağ FM. “Sacral adipofascial turn-over flap for sacrococcygeal pilonidal sinus with limited disease (preliminary results)”. XXth Biennial
  Congress of the International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS) Budapest- Hungary, June 6-10, 2004.

  C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  C1. Alimoğlu O, Ozkan OV, Sahin M, Akcakaya A, Akdağ M, Eryılmaz R. “Elektif laparoskopik kolesistektomide antibiotik proflaksisi”. Endoskopi Laparoskopi ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 9, 100-103 (2001)
  C2. Eryılmaz R, Sahin M, Akdağ FGM, Abut Y. “İnguinal herni onarımında postoperatif uriner retansiyon ve predispozan faktorler”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 19, 168-172 (2003).
  C3. Eryılmaz R, Sahin M, Akdağ FGM. “İnguinal herni onarımından sonra kronik inguinal ağrı”. Cağdas Cerrahi Dergisi, 17, 104-108 (2003).
  C4. Alimoğlu O, Eryılmaz R, Akdağ M, Sahin M, Kapran Y, Kurtulmus N, Gunes Z. “İnvaziv duktal meme karsinomunun tiroide metastazı: olgu sunumu”. İst. Tıp Fak. Mecmuası, 66, 183-188 (2003).
  C5. Eryılmaz R, Sahin M, Akdağ FGM. “Aynı seansta bilateral inguinal herni onarımı”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 20, 83-86 (2004).
  C6. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Alimoğlu O, Sahin M, Kapran Y. “Musin salgılayan primer az diferansiye tiroid adenokarsinomu: olgu sunumu”. Cerrahi Onkoloji Dergisi, 5, 85-87, (2004).
  C7. Alimoğlu O, Akdağ M, Eryılmaz R, Sahin M, Korkut C, Daldal E, Gundoğdu T. “Benin nontoksik multinoduler guatrın cerrahi tedavisinde cerrahi tekniklerin karsılastırılması”. Cağdas Cerrahi Dergisi,18, 67-71, (2004).
  C8. Alimoğlu O, Akdağ M, Sahin M, Korkut C, dasıran F. “Benign nüks multinoduler guatrda reoperatif tiroid cerrahisi”. Endokrinolojide Diyalog, 2, 14-17, 2005.

  D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  D1. Akcakaya A, Alimoğlu O, Ozkan OV, Bas G, Akdağ M, Sahin M. Komplikasyon olusturan Meckel divertikulleri. 3. Bolgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Konya, 24-27 Ekim 2001.
  D2. Akcakaya A, Sahin M, Alimoğlu O, Bas G, Karakelleoğlu A, Akdağ M. Erkek meme kanserleri. VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2001.
  D3. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Alimoğlu O, Sahin M, Kapran Y. “Musin salgılayan az diferansiye tiroid karsinomu (olgu sunumu)”. 8. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Bursa,
2003.
  D4. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Yıldız MK, Arda N, Sahin M. “Retroperitoneal kondrosarkom: olgu sunumu”. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya, 2004
  D5. Alimoğlu O, Akdağ M, Sahin M, Eryılmaz R, Korkut C, Daldal E, Gundoğdu T. “Benin multinoduler guatrın cerrahi tedavisi”. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya, 2004
  D6. Alimoğlu O, Akdağ M, Sahin M, Eryılmaz R, Korkut C, Dasıran F, Kaya B. “Nüks multinoduler guatr olgularında reoperasyon”. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004,Antalya,2004.
  D7. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Alimoğlu O, Okan Đ, Coskun A, Sahin M. “Tiroid cerrahisine bağlı rekurren sinir yaralanması”. 4. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa-Uludağ, 2004.
  D8. Eryılmaz R, Sahin M, Alimoğlu O, Akdağ M, Yıldız MK. “İnguinal herni onarımında arka duvar ağ orgusu”. Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya, 2005.

lilyum footer1

© 2016 Özel Lilyum Tıp Merkezi - Tüm Hakları Saklıdır
Bu sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis ve tedavide kullanılamaz.
facebook   twitter   pinterest   instagram